joi, august 18, 2022

Noul președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este Radu Călin Timbuș

Must Read

Începând cu anul 2022, noul președinte al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este Radu Călin Timbuș, pentru perioada 2022-2023.

El l-a înlocuit pe Sorin Petre, preşedinte ANEVAR în ultimii doi ani: 2020-2021.

OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 este actul normativ care reglementează activitatea de evaluare, precum și modalitatea de organizare și funcționare a profesiei de evaluator autorizat în România și aceasta prevede mandate de doi ani pentru funcția de Preşedinte şi pentru cei 10 membri ai Consiliului director. Fiecare preşedinte este ales cu doi ani înainte de a prelua funcţia, perioadă în care deţine funcţia de Prim-vicepreşedinte ANEVAR, participând la toate ședințele și activitățile organizaţiei și asigurând astfel continuitatea strategiei şi a relaţiilor de parteneriat ale Asociaţiei.

Debutul mandatului său coincide cu sărbătorirea a 30 de ani de la nașterea profesiei de evaluator în România: 1992- 2022

Imaginea pozitivă a Asociației se datorează tuturor celor care, în ultimii 30 de ani, au pus temeliile acestei profesii în România, au promovat Standardele, au transmis cunoștințele din generație în generație, celor care au monitorizat și verificat aplicarea cu bună credință și în concordanță cu toate cerințele legale aplicabile a Standardelor și recomandărilor, precum și tuturor celor care, prin propriul raționament profesional au rezolvat cu obiectivitate, transparență, profesionalism și competență obiectivele de evaluare solicitate.” spune noul preşedinte ANEVAR.

Iar cu privire la viitorul profesiei, Radu Timbuș subliniază: „Este nevoie și de continuitate, și de performanță. Ideal ar fi să avem performanță în continuitate. Consider că ideile inovatoare trebuie analizate de conducere, beneficiind de observațiile tuturor reprezentanților profesiei. Cu siguranță trendul se va păstra și inovațiile își vor face loc cu precădere în zona de informatizare și digitalizare a activităților.”

Radu Timbuș a ocupat funcția de Vicepreședinte – președinte al Comisiei de pregătire profesională și calificare între anii 2010-2011, 2012-2013, 2014- 2015, este Lector ANEVAR din anul 2001 și a fost membru al Comisiei de Etică și Disciplină în perioada 2016-2020.  În ultimii doi ani a urmărit și a participat la elaborarea strategiei Asociației din poziția de Prim-vicepreședinte în cadrul Consiliului director al ANEVAR.

În cei peste 30 ani de activitate profesională intensă, în domeniul bancar și de evaluare, Radu Timbuș a participat la conferințele ANEVAR în calitate de speaker, a predat în cadrul cursurilor și seminarelor organizate de ANEVAR, a colaborat la realizarea unor manuale și materiale de pregătire profesională continuă, a coordonat activitatea Centrului teritorial Cluj între anii 2007-2009, fiind și reprezentant zonal în CD, cunoscând încă din acea perioadă specificul activității Asociației și întreaga arie de activitate a evaluatorilor.

Radu Timbuș deține, de asemenea, calitatea de Membru Acreditat ANEVAR (MAA-EPI), specializările EPI, EBM, EI și VE (Verificator de rapoarte de evaluare) și este Evaluator Recunoscut la nivel European (Recognised European Valuer – REV) de către TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations).

Noul președinte al ANEVAR este Director Științific în cadrul firmei de evaluare Eval Transilvania Consulting SRL, activitatea sa constând în principal în coordonarea și îndrumarea echipei de evaluare.

El a absolvit în anul 1991 Institutul Politehnic Cluj-Napoca (actuala UTCN), cu specializarea Inginer TCM, din anul 1993 activând doar în domeniul evaluării bunurilor.

Componența noului Consiliu director (cei 10 membri care alcătuiesc Consiliul director, împreună cu președintele în funcție), care îi va fi alături în următorii doi ani, este:

  • Sorin Adrian Petre – președinte în perioada 2020-2021;
  • Adrian Ioan Popa Bochiș – prim-vicepreşedinte;
  • Adrian Vascu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională;
  • Sorana Adina Crișan – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde;
  • Ruse Bogdan Ruse – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor;
  • Gheorghe Vîță – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare;
  • Dan Ivănescu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale;
  • Cristina Grigorescu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei juridice;
  • Cristian Dumitru Dumitriu – secretar general;
  • Mădălin Moraru –  trezorier.

DESPRE ANEVAR

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi. 

ANEVAR include aproximativ 4000 de evaluatori autorizaţi persoane fizice şi peste 570 de evaluatori autorizaţi persoane juridice.

Asociaţia este membru al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA), al Asociaţiei Mondiale a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO), al International Institute of Business Valuers (iiBV) și membru al International Ethics Standards Coalition (IESC). Asociația a stabilit relaţii de cooperare şi cu alte organizaţii profesionale de profil din întreaga lume. Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR, obligatoriu a fi aplicate în ţara noastră, includ Standardele internaționale de evaluare, valabile în peste 100 de ţări din toată lumea, o parte din standardele europene de evaluare a proprietăţilor imobiliare şi standarde necesare pentru adaptarea evaluării la specificul normelor naţionale.

- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest News

Asociația Green Revolution va desfășura, în data de 10 septembrie în parcul Herăstrău, cea de-a doua ediție a Târgului de jucării „2nd Life”

Asociația Green Revolution (AGR) va desfășura, în data de 10 septembrie, la Roaba de Cultură, în parcul Herăstrău, cea...
- Advertisement -spot_img

Mai multe articole ca acesta

- Advertisement -spot_img