vineri, septembrie 29, 2023

FNGCIMM SA – IFN 19 ani, 47 parteneriate în mediul bancar, 527.000 garanții, 129 mld lei credite garantate

Evenimente Club Antreprenor

La data de 31 mai 2002, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii semna prima convenție de garantare cu Patria Bank. La 31 mai 2021, FNGCIMM SA – IFN are semnate peste 600 convenții de garantare, încheiate cu 47 de parteneri financiari, bănci și instituții financiare nebancare.

FNGCIMM SA – IFN creează punți de legatură între sistemul bancar și IMM-uri

“De aproape 20 de ani, FNGCIMM SA – IFN creează punți de legatură între sistemul bancar și IMM-uri, sprijinind sectoarele și antreprenorii din toată țara în identificarea de soluții optime care să asigure accesul facil la creditele bancare, susținute prin garanții financiare și ajutoare de stat. În baza parteneriatului activ dintre Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor și a întregului sistem financiar – bancar, FNGCIMM SA – IFN implementează programe guvernamentale și produse de garantare cu rol cheie în susținerea economiei, și în special a IMM-urilor. Continuăm și în acest an, cele cinci programe guvernamentale lansate în 2020, deoarece au fost extrem de bine primite de antreprenori și de către mediul de afaceri. Programele sunt operaționale, plafoanele de garantare sunt alocate și pot fi accesate în orice moment de către beneficiarii eligibili, apelând la unul din finanțatorii înscriși în program.”, a declarat Dumitru Nancu, Directorul General FNGCIMM SA – IFN.

Principalul program guvernamental implementat în cursul anului 2020 este IMM INVEST ROMÂNIA – dedicat întreprinderilor mici și mijlocii cărora le facilitează accesul la capitalul financiar  în scopul asigurării lichidităților în vederea derulării activității curente sau în scopul realizării investițiilor.

Astfel, în cadrul acestui program, în cursul anului  2020 au fost acordate un numar de 25.586 de contracte cu o valoare a finanțărilor de 14.171.207.157,82 lei.

Anul 2021 a adus ca element de noutate subprogramul AGRO IMM INVEST, adecvat nevoilor specifice IMM-urilor din sectorul agricol, al pescuitului, acvaculturii, precum și a sectorului alimentar. În plus, ajutorul de stat aferent subprogramului AGRO IMM INVEST include o componentă de grant de 10% din valoarea finanțării, precum și o perioadă de grație extinsă de până la 24 de luni.

Până la data de 31 mai 2021, în portalul IMM Invest s-au înscris un numar de 13.453  IMM-uri solicitând 17.000 de credite, din care cele aferente progamului INVEST sunt în număr de 13.967 cu o valoare a finanțării de aproximativ 16 miliarde lei, iar în cadrul subprogramului AGRO sunt cerințe pentru 2.849 de credite cu o valoare a finanțării  de 4.3 miliarde lei.

Pentru derularea programului, FNGCIMM SA – IFN a semnat convenții de garantare cu 23 de bănci: Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Raiffeisen Bank, BRD GSG, Unicredit Bank, Alpha Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Exim Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, ING Bank, First Bank, Credit Agricole Bank, Patria Bank, Libra Bank, Porsche Bank, Pro Credit Bank, Vista Bank, Idea Bank, Garanti Bank, Banca Română de Credite și Investiții, Techventures Bank.

Mecanismul de garantare implementat în baza OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiar nebancare anumitor categorii de debitori, a asigurat angajamente de garantare în valoare de 238.072.066,43 lei, reprezentând dobânzi datorate de un număr de 47,610 debitori persoane fizice și de 112 IMM-uri.

FNGCIMM SA – IFN a emis scrisori de garantare pentru cele 24 de bănci creditoare în vederea garantantării sumelor reprezentând dobânzi amânate la plată și pentru a prelua riscul neîndeplinirii obligațiilor ce le revin debitorilor.

Programul NOUA CASĂ, varianta actualizată a programului Prima Casă, este adaptat necesităților de locuire actuală, fiind complet digitalizat prin utilizarea aplicației web prima casă și a semnăturii electronice.  Programul se desfășoară prin intermediul celor 14 bănci partenere: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank si Alpha Bank.

Plafonul alocat pentru anul 2021 este în sumă de 1,5 miliarde lei, iar pănă la data de 31 mai 2021 au fost solicitate un numar de peste 5000 de garanții, disponibilitatea curentă a plafonului fiind de aproximativ 55%.

Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE și UTILAJE- măsura guvernamentală prin care sunt susținute IMM-urile pentru a achiziționa bunuri mobile noi sau second-hand este operațional și poate fi accesat apelând la unul din cei 12 operatori de leasing financiar cu care FNGCIMM SA – IFN a semnat convenții de garantare: Unicredit Leasing Corporation IFN S.A., Scania Credit Romania IFN S.A, BCR Leasing IFN S.A., OTP Leasing Romania IFN S.A., BNP Paribas Leasing Solutions IFN S.A., BT Leasing Transilvania IFN S.A., Raiffeisen Leasing IFN S.A., BRD Sogelease IFN S.A., Mercedes-Benz Leasing IFN. S.A., RCI Leasing Romania IFN S.A., Alpha Leasing Romania IFN S.A., Volvo Financial Services Int. România IFN S.A.

Programul IMM FACTOR care asigură accesul IMM-urilor la finanțarea creditului comercial, este operațional, complet digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnaturii electronice.

Prin program, FNGCIMM SA – IFN acordă garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres, acordate de bănci pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor.

Partenerii bancari la care pot apela potențialii beneficiari ai programului sunt: Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, BRD- GSG, Unicredit Bank, Eximbank, Banca Romaneasca, Patria Bank, IFN Next Capital Finance SA și Access Financial Services IFN SA.

În anul 2021, FNGCIMM a fost desemnat de către Ministerul Finanțelor, să participe la derularea Planului Economic de Redresare și Reziliență 2021-2026. În calitatea sa de  instituție de implementare a Reformei 7.2” Înființarea Fondului de Capital de Risc pentru Reziliență Economică”, Guvernul României, prin FNGCIMM, va oferi noi oportunități de finanțare pentru start-up-uri și scale-up-uri, inclusiv inovatoare.

Reforma 7.2 vizează promovarea investițiilor pentru favorizarea redresării economice, asigurarea injectiei de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și investițiile întreprinderilor în cercetare-dezvoltare.

Despre FNGCIMM

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM SA – IFN instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu instituţiile financiare în baza unor convenţii de lucru, garanția FNGCIMM SA – IFN fiind cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională iar în baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), funcționează după reguli şi principii europene.

Prin valoarea capitalurilor proprii, complexitatea și volumul activităților de garantare pe care le desfășoară, FNGCIMM SA-IFN este cea mai reprezentativă instituție financiară care funcționează în România în scopul garantării creditelor.

- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Sondaj CEC Bank: Aproape jumătate dintre studenți vor fi sprijiniți financiar de către familie, pe timpul studiilor

Unu din patru studenți lucrează ca să se poată întreține financiar în  timpul  studiilor universitare Cei mai mulți...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

Mai multe articole ca acesta

- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente