luni, aprilie 22, 2024

Criza COVID și auditul financiar

Din cauza scalei pandemiei globale creată de virusul SARS COVID-19, modalitatea de realizare a auditului s-a schimbat. Anumite provocări au fost și vor fi întâmpinate de auditori.

Evenimente Club Antreprenor

Mircea Ficahttps://www.clubantreprenor.ro/
Fondator Revista Club Antreprenor & clubantreprenor.ro

Autor: Alina Făniță, CEO & Partener PKF Finconta

Din cauza scalei pandemiei globale creată de virusul SARS COVID-19, modalitatea de realizare a auditului s-a schimbat. Anumite provocări au fost și vor fi întâmpinate de auditori. În sensul adresării acestor provocări, Comisia Europeană pentru Supravegherea Asociațiilor Auditorilor subliniază cele mai importante zone care sunt relevante pentru asigurarea calității serviciilor de audit, după cum urmează:

Colectarea informațiilor suficiente și relevante de audit – Este responsabilitatea auditorilor să obțină astfel de informații înaintea emiterii raportului final de audit. Restricțiile de circulație și prezența redusă a personalului pot afecta obținerea unor astfel de informații necesare în elaborarea raportului de audit. În cazul echipelor de audit, atât liderul de echipă cât și ceilalți experți vor trebui să-și adapteze abordarea la contextul actual.

Auditorii vor trebui să exploreze mijloace alternative de colectare a informațiilor care să valorifice tehnologia cât mai mult cu putință. Folosită relevant, tehnologia poate reduce timpul și menține calitatea auditului. Postarea în cloud/platforme securizate de către beneficiar a informațiilor solicitate, cât și verificarea trasabilității informațiilor furnizate pot susține realizarea ”la distanță” a testelor de audit.

Continuarea activității – Principiul continuității activității presupune că situațiile financiare sunt întocmite pe baza estimării că entitatea auditată își va continua activitatea în viitorul previzibil, cel puțin 12 luni de la data bilanțului, cu excepția cazului în care conducerea intenționează fie să lichideze entitatea, fie să înceteze tranzacționarea sau nu are o altă alternativă realistă. Evaluarea dacă principiul continuării activității este adecvat se realizează de către conducere prin analiza situației fluxurilor de numerar viitoare pentru perioada de 12 luni de la data bilanțului, pe baza unor estimări rezonabile, care să țină cont de contextul economic modificat de efectele pandemiei.

Auditorul trebuie să acorde o atenție sporită capacității entității care este subiect al auditului de a-și continua activitatea. În condițiile actuale incertitudinea cu privire la evoluția economică la nivel mondial, precum și cea a pieței celor mai multe societăți comerciale sunt o provocare pentru procesul de evaluare a continuității activității realizat de auditori. De aceea, auditorii trebuie să evalueze cu scepticism ipotezele utilizate de management in evaluarea continuității activității și să discute concluzia cu conducerea și persoanele însărcinate cu guvernanța.

Evenimente ulterioare – Deoarece în majoritatea cazurilor criza a apărut după sfârșitul anului financiar, auditorii vor trebui să evalueze informațiile furnizate de entitatea subiect a misiunii de audit cu privire la impactul pandemiei asupra situației financiare și performanței economice viitoare. Corelarea acestora cu cadrul de raportare financiară ar putea să însemne includerea unui paragraf în raportul de audit cu sublinierea unor concluzii specifice sau chiar modificarea acestuia.

Raportarea și comunicarea – Este recomandat un plus de atenție în prezentarea în notele explicative la situațiile financiare a principalelor riscuri și incertitudinii cu care se confruntă entitatea auditată. Evaluarea probabilistică și corelarea unor scenarii viitoare cu nivelul de cunoștințe obținute în cursul auditului sunt importante în acest sens. Continuă să fie importantă comunicarea cu managementul societății pentru a întelege și a verifica prezentarea adecvată a efectelor crizei provocate de COVID-19.

Printr-un dialog susținut și împărtășirea celor mai bune practici, companiile de audit și autoritățile în domeniul auditului din România, precum și alte asociații profesionale pot contribui cu soluții la depășirea acestei situații de criză cu succes. Obiectivul principal rămâne realizarea misiunilor de audit la standarde ridicate de calitate, dar cu folosirea tehnologiei pentru minimizarea deplasărilor, plus asigurarea păstrării unor măsuri de siguranță de sănătate sporite.

În concluzie

Trăim în timpuri fără precedent la scală globală. Raportările realizate în timp util și în mod relevant despre efectul potențial asupra poziției financiare, performanței și viabilității entității auditate, precum și măsurile luate pentru gestionarea riscurilor sunt importante pentru menținerea încrederii în mediul de afaceri. Raportarea financiară va juca un rol important în comunicarea dintre companii și părțile lor interesate în această perioadă agitată. Atât persoanele responsabile cu guvernanța corporativă, cât și auditorii financiari, trebuie să dea importanță analizei expunerii la riscul de continuitate a activităţii și a implicațiilor asupra situațiilor financiare anuale.

Despre PKF Finconta

De 25 de ani, PKF Finconta este una dintre principalele 10 firme de servicii profesionale din România. Ca membri ai PKF International Ltd. suntem parte dintr-o rețea internațională de firme independente din punct de vedere legal, care oferă consultanță și audit oriunde în lume.Grupul PKF Finconta este format din patru societăți cu capital românesc: PKF Finconta, PKF Finconta Consultanță, PKF Finconta HR și Finconta Consulting SPRL, membre ale organismelor profesionale naționale CECCAR, CAFR, CCFR și UNPIR. Prin intermediul acestora oferim servicii de audit financiar, analiză financiară corporativă, consultanță fiscală, întocmirea dosarului prețurilor de transfer, servicii de contabilitate, salarizare, resurse umane, insolvență, auditarea fondurilor nerambursabile și due diligence de achiziții.

Urmărește-ne:

Ne puteți urmări și pe Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube și Google News!

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT CLUB ANTREPRENOR 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Revistele din grupul ARTPRINT, Divizia Publishing, disponibile acum și în format digital

Inovație și accesibilitate în era digitală a publicațiilor: Revistele din grupul ARTPRINT S.A., Divizia Publishing, disponibile acum și în...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -Abonament anual 12 luni la Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv
- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

Mai multe articole ca acesta

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT 2024 Club Antreprenor Ziarul Pozitiv