joi, iulie 18, 2024

Covid-19: măsuri de sprijin pentru angajați și angajatori

Evenimente Club Antreprenor

Mircea Ficahttps://www.clubantreprenor.ro/
Fondator Revista Club Antreprenor & clubantreprenor.ro

de Dana Gruia Dufaut, Managing Partner, Cabinet de Avocat GRUIA DUFAUT

În contextul crizei economice generate de pandemia de Covid-19, Guvernul a adoptat recent o serie de măsuri de protecție a angajaților și angajatorilor care urmăresc, pe de o parte, stimularea angajării, iar pe de altă parte sprijinirea companiilor a căror activitate a fost redusă temporar ca urmare a instituirii stării de urgență/ alertă și care pot lua măsura reducerii timpului de lucru al angajaților.

Măsurile în favoarea angajaților și angajatorilor au fost cuprinse în OUG 132/2020 publicată în Monitorul Oficial 720/2020, care consacră, astfel, în legislația românească faimosul model german Kurzarbeit. Procedurile de decontare și de plată a sumelor acordate ca măsuri de sprijin în baza ordonanței de urgență susmenționate au fost publicate în HG 719/2020.

Indemnizație de 75% pentru salariați în cazul reducerii programului de lucru

Angajatorii a căror activitate a fost redusă temporar ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu au posibilitatea de a reduce unilateral timpul de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea prealabilă, după caz, a sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților.

Reducerea programului de lucru se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, existând de asemenea și obligativitatea ca angajatorul să stabilească programul de lucru pentru întreaga lună. Reducerea programului de lucru se poate aplica și în situația programului de muncă în ture, dar și în cazul programului de muncă inegal.

Condiții de îndeplinit cumulativ de către angajator pentru a putea reduce programul de lucru 

  • reducerea temporară a activității societății, ca urmare a declarării starii de urgență/ alertă
  • reducerea programului de lucru vizează cel puțin 10% din numărul total al salariaților;
  • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară a anului anterior. În cazul organizațiilor nonguvernamentale sau a angajatorilor din categoria reglementată de OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întrprinderile familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Indemnizație: calcul și plată

Salariații afectați de măsura reducerii programului de lucru beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru, indemnizație care vine în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizația este plătită către salariat la data plății salariului aferent lunii de calcul și este supusă impozitării și contribuțiilor obligatorii. Ea este suportată în primă etapă de angajator, urmând ca aceasta să fie decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după ce angajatorul a declarat și achitat obligațiile de plată aferente perioadei pentru care va solicita decontarea sumelor.

Restricții impuse angajatorilor

Pe perioada în care se aplică măsura reducerii timpului de lucru, angajatorul nu are dreptul:

  • să angajeze personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele ale salariaților pentru care s-a dispus măsura de reducere a programului de lucru, iar această interdicție se raportează și la nivel de sucursală, filială sau alte sedii secundare astfel cum sunt definite de Legea societăților nr. 31/1990.
  • să reducă programul de lucru al salariaților vizați de art 52 paragraful (3) din Codul muncii;
  • să acorde prime și/sau alte suplimente la salariul de bază personalului care ocupă funcții în structura de conducere a societății;
  • să permită prestarea de ore suplimentare de către angajat sau continuarea activității acestuia în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu;
  • să inițieze concedieri colective în lunile în care aplică măsura prevăzută de OUG nr. 132/2020.

Nerespectarea acestor restricții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 RON pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 RON.

De prevederile OUG nr. 132/2020 beneficiază și ucenicii, cu condiția ca angajatorul să le asigure acestora accesul la pregătirea teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională.

Indemnizație de 41,5% pentru anumite categorii de profesioniști

Profesioniștii, astfel reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil (de ex. Profesiile liberale) pot beneficia în baza unei cereri, de o indemnizație lunară de 41.5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020. De această indemnizație pot beneficia și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii 1/2005.

În cazul profesioniștilor, indemnizația este plătită direct de către stat prin intermediul Agenției naționale pentru plăți și inspecție socială. Indemnizația este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale, persoanele vizate având obligația declarării acestor obligații fiscale prin intermediul declarației unice. Fac excepție persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, pentru care angajatorii sunt cei care rețin, declară și plătesc contribuțiile sociale și impozitul pe venit aferent acestei indemnizații.

Sprijin financiar pentru zilieri

La alegerea beneficiarului de lucrări, zilierii pot primi pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, o sumă de la bugetul de stat reprezentând 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de lucru. Condiția pentru a primi această remunerație este ca aceste persoane să colaboreze cu unități care activează în domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 și a căror activitate a fost afectată de întreruperea sau restrangerea activității ca urmarea a virusului SARS-CoV-2.

Indemnizația mai sus menționată se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând a fi decontată de către acesta din bugetul de stat, în baza unei cereri și a unei liste cu persoanele care au beneficiat de acordarea acestor sume. Documentele susmenționate se depun de către beneficiarul de lucrări spre decontare în format electronic, până pe 5 ale lunii următoare pentru luna anterioară.

Alte beneficii acordate angajatorilor  

  • Până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, angajatorii care au salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de nu mai mult 3 luni, beneficiază de decontarea unei părți din salariu acordat acestora, reprezentând 41.5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020. 
  • Angajatorii pot primi o singură dată un sprijin financiar în valoare de500 RON pentru fiecare telesalariat, pentru a se achiziționa bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activități de telemuncă.Aceste sume se acordă angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență cel puțin 15 zile lucrătoare, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Ulterior acordării acestor sume, angajatorul are obligația de a transmite documentele justificative referitoare la achiziția de bunuri necesare în activitatea de telemuncă în termenul de 30 de zile de la acordării sumeim cu riscul restituirii integrale a sumei primite.
Urmărește-ne:

Ne puteți urmări și pe Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube și Google News!

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT CLUB ANTREPRENOR 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Interviu cu Valentin Popescu, omul care inovează în marketing sportiv

Valentin Popescu este Sports Marketing Consultant la MVP Consultancy, o companie antreprenorială care oferă servicii de consultanță în afaceri:...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -Abonament anual 12 luni la Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv
- Advertisement -Evenimente business Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv
- Advertisement -oferta publicare articole copywriting content marketing online SEO Club Antreprenor Ziarul Pozitiv

Mai multe articole ca acesta

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT 2024 Club Antreprenor Ziarul Pozitiv