sâmbătă, aprilie 13, 2024

Cobuz și Asociații – Noutăți legislative

Evenimente Club Antreprenor

Mircea Ficahttps://www.clubantreprenor.ro/
Fondator Revista Club Antreprenor & clubantreprenor.ro

Material de Alina Cobuz, Managing Partner, Cobuz și Asociații

 

 

 

 

Se majorează etapizat alocațiile pentru copii

O.U.G. nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii a fost publicată în M. Of. Potrivit art. 3 din OUG nr. 123/2020, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

  • a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
  • b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
  • c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Cuantumul acesta se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022.

Majorarea vizează dublarea alocaţiilor și va avea loc etapizat iar prima majorare în procent de 20% va avea loc începând cu luna septembrie a anului 2020.

Astfel, începând cu luna septembrie, cuantumul va fi de: 369 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (cu vârsta de până la 3 ani în cazul celor cu handicap); 185 de lei pentru copiii care au o vârstă între 2 și 18 ani, plus cei care au împlinit 18 ani (dacă merg la liceu sau la profesională, până termină cursurile); 369 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

În perioada 01.01.2021-01.07.2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.

RIL admis de ICCJ – încadrare faptă

Dat fiind faptul că în practica judiciară națională nu exista un punct de vedere unitar cu privire la încadrarea juridică a infracțiunii de furt săvârșite prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranță plasat pe bun, ICCJ  a emis Decizia nr. 6/20202, publicată în M. Of. nr. 691/2020 și intrată în vigoare la 3 august 20202.

Ca atare, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că fapta de furt săvârșită prin scoaterea / ruperea sistemului de siguranță plasat pe bunuri întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de furt calificat.

Decizia este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Granturi care vor fi disponibile pentru digitalizare

Conform declarațiilor ministrului Fondurilor Europene, domnul Marcel Boloș, microîntreprinderile și IMM-urile din toate domeniile vor putea accesa fonduri europene în valoare totală de 150 de milioane de euro, printr-un nou program de granturi pentru digitalizarea IMM-urilor.

Din declarațiile date rezultă că vor fi două categorii de granturi disponibile, și anume:

  • Granturi între 30.000-100.000 Euro pentru achiziții care vizează digitalizarea IMM-urilor
  • Granturi între 1 milion – 6 milioane Euro

Programul de digitalizare are nevoie ca Ghidului solicitantului și schema de minimis să fie lansate astfel încât să fie operațional.

Facilitățile fiscale de care pot beneficia operatorii economici la donarea de alimente

Legea nr. 131/2020 pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare a intrat în vigoare la data de 18 iulie 2020.

Potrivit art. 4 din Legea 131/2020, operatorii economici care transferă alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 şi la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Transferul alimentelor către operatorii receptori se face în baza unui contract iar alimentele transferate se consideră că fac obiectul darului manual în sensul art. 1011 alin. (4) din Codul civil, indiferent de valoare.

RIL admis privind termen de prescripție a răspunderii contravenționale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat prin Decizia nr. 16/2020 un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

”Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31, coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției.’’

Această Decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție este obligatorie potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Obligațiile privind combaterea ambroziei

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole riscă amenzi mari dacă nu se conformează dispozițiilor legale.

În acest sens, categoriile ante-menționate au obligația de a desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. De asemenea, aceste măsuri trebuie să se mențină până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Actul normativ nu este unul de noutate, constând în Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (intrată în vigoare la 17 martie 2020), însă sancțiunile sunt consistente.

Potrivit art. 3 din Lege, nerespectarea obligațiilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.

În ceea ce privește nerespectarea avertismentului, fapta constituie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

A devenit disponibil Registrul electronic de evidență a zilierilor prin aplicația ”Inspecția Muncii”

Registrul, conform Comunicatului emis de Ministerul Muncii și și Protecției Sociale, a devenit obligatoriu de la 25 iulie 2020.

Zilierul este persoana fizică ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar.

Aplicația „Inspecția Muncii” este oferită gratuit și este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.

„Inspecția Muncii” reprezintă singura modalitate legală de înregistrare a activităților prestate de zilieri. Pentru înființarea Registrului, beneficiarii de lucrări care apelează la zilieri trebuie să obțină numele de utilizator și parola de la ITM în a cărui rază teritorială își au sediul, documentele necesare în acest scop putând fi transmise tot prin email.

Utilizatorul care obține parola de acces poate să autorizeze mai multe numere de telefon din care să se poată lucra în aplicație.

Gratuitate la transport sau decontare carburant pentru unele categorii de persoane

Legea 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a intrat în vigoare la data de 25 iulie 2020. Astfel, Legea reglementează noțiunile de:

adaptare rezonabilă la locul de muncă ca fiind totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea;

și de

angajare asistată ca fiind opţiunea de angajare care facilitează munca în locurile de muncă obişnuite de pe piaţa competitivă a muncii şi care presupune oferirea de sprijin în căutarea locului de muncă şi la locul de muncă, transport, tehnologii ajutătoare, instruire, specializare şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul persoanei cu handicap

În continuare, persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.

Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, şi aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

 

Cobuz și Asociații

Str. Mărgăritarelor 14, Sector 2, București

Telefon:          +4 021 210 42 64

Fax:                +4 021 210 42 69

Email:            office@cobuz.ro

Urmărește-ne:

Ne puteți urmări și pe Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube și Google News!

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT CLUB ANTREPRENOR 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Asociația Energia Inteligentă: Un pas mic spre eradicarea sărăciei energetice extreme – Registrul Național al Caselor fără Energie Electrică

Până la realizarea REGISTRULUI NAȚIONAL AL CASELOR FĂRĂ ENERGIE ELECTRICĂ (RNCFEE) se invoca lipsa informațiilor despre cetățenii care trăiesc...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -Abonament anual 12 luni la Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv
- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

Mai multe articole ca acesta

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT 2024 Club Antreprenor Ziarul Pozitiv