sâmbătă, iunie 15, 2024

Covid-19 și insolvența: condiții mai bune pentru debitor

Declararea stării de urgență și, ulterior, a stării de alertă în România și intrarea în vigoare a Legii nr. 55/2020 au determinat o adaptare a prevederilor legale referitoare la domeniul insolvenței.

Evenimente Club Antreprenor

Mircea Ficahttps://www.clubantreprenor.ro/
Fondator Revista Club Antreprenor & clubantreprenor.ro

Articol de Raluca BUTEREZ-FASIE, Cabinet de avocat GRUIA DUFAUT

 

Declararea stării de urgență și, ulterior, a stării de alertă în România și intrarea în vigoare a Legii nr. 55/2020 au determinat o adaptare a prevederilor legale referitoare la domeniul insolvenței.

În contextul pandemiei de Covid-19, care afectează în mod semnificativ operatorii economici, Legea nr. 55/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020, introduce o serie de derogări de la dispozițiile Legii nr. 85/2014 a insolvenței, de natură să susțină companiile aflate în dificultate.

 

  1. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență de către debitor – o posibilitate, NU o obligație

 

Cea mai importantă modificare operată de Legea nr. 55/2020 vizează posibilitatea și NU obligația debitorului de a formula, în termen de 30 de zile, o cerere de deschidere a procedurii insolvenței, dacă îndeplinește condițiile Legii nr. 85/2014 pentru declararea insolvenței. Astfel, termenul legal de 30 de zile va începe să curgă doar din momentul încetării stării de alertă.

De amintit că, în condiții normale, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, nerespectarea obligației de declarare a insolvenței atrage răspunderea patrimoială și chiar penală a conducerii societății, dacă cererea în acest sens nu ar fi formulată în termen de mai mult de șase luni de la apariția stării de insolvență.

De subliniat și faptul că noua lege permite debitorului să declare insolvența, chiar dacă creanțele bugetare depășesc 50% din datoriile totale ale debitorului, prin derogare de la prevederile art. 5 pct. 75 din Teza finală a Legii nr. 85/2014.

 

2. Condiții suplimentare pentru creditorul care introduce cererea de deschidere a insolvenței împotriva debitorului

 Cererea de deschidere a insolvenței contra unui debitor a cărei activitate a fost întreruptă pe durata stării de urgență sau a stării de alertă poate fi introdusă, dacă se dovedește prin înscrisuri inițierea în prealabil de negocieri în vederea încheierii unei convenții de plată. Legiuitorul oferă, astfel, o protecție suplimentară debitorilor care au fost direct afectați de măsurile luate de autorități în contextul luptei împotriva răspândirii virusului SARS Cov12.

 

3. Valoarea datoriilor unui debitor care și-a întrerupt activitatea pe durata stării de urgență/stării de alertă care face dovada depunerii unei cereri de intrare în insolvență a fost majorată de la 40.000 lei la 50.000 lei

Valoarea prag de 50.000 lei este valabilă, atât pentru debitor, cât și pentru creditor. Prin această măsură de protecție suplimentară, legiuitorul încearcă să limiteze astfel numărul de societăți care riscă să intre în insolvență și să susțină operatorii economici care luptă pentru salvarea afacerilor.

De asemenea, pe durata stării de alertă nu este permisă începerea executării forțate a creanțelor curente exigibile de peste 60 de zile și înregistrate de către debitor în timpul insolvenței, pentru că legiuitorul a suspendat aplicabilitate dispozițiilor art.143 alin. 1, teza finală, din Legea nr 85/2014.

 

4. Prelungirea termenelor în procedura de concordat prevenitv

Concordatul preventiv este un contract încheiat între debitor și creditori, care dețin 2/3 din creanțele acceptate. In cadrul concordatului preventiv, debitorul propune un plan de redresare și de plată a creanțelor, plan redactat în baza negocierilor purtate cu creditorii, aprobat de aceștia și confirmat de instanță,

A. Termen suplimentar de negociere de 60 de zile

Debitorii aflați în procedură de concordat preventiv beneficiază de o perioadă suplimentară de 60 de zile pentru negocierea și redactarea ofertei de concordat preventiv, deci au la dispoziție o perioadă totală de 120 de zile.

 B. Temen suplimentar de 2 luni pentru plata creanțelor

Debitorii aflați în procedură de concordat preventiv beneficiază de o perioadă suplimentară de 2 luni pentru plata creanțelor incluse în planul de redresare confirmat de instanță. Termenul prevăzut de Legea nr. 85/2014 este de 24 de luni de la data confirmării planului de către tribunal, cu posibilitatea prelungirii lui cu încă 12 luni. In condițiile prezente, perioada maximă de satisfacere a creanțelor aflată la dispoziția debitorului este de 38 de luni.

5. Termene extinse pentru debitorii care doresc reorganizarea activității în cadrul insolvenței

Legiuitorul a modificat și dispozițiile Legii nr. 85/2014 referitoare la etapa de reorganizare a activității debitorilor și care se afla în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020.

A. Prelungirea cu 3 luni a termenului de depunere a planului de reorganizare

În conformitate cu Legea nr. 85/2020, debitorul dispune de o perioadă de observație de 12 luni de la deschiderea procedurii inslvenței. În condițile modificărilor aduse dispozițiilor legale de Legea nr. 55/2020 perioada de observație se prelungește cu trei luni, respectiv până la 15 luni.

Dacă la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020, termenul de depunere a planului de reorganizare a început să curgă / este pe cale să înceapă, debitorul beneficiază de o perioadă suplimentară de 3 luni, pentru a propune un plan de reorganizare. De amintit că vechiul termen pentru depunerea planului era de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe.

B. Posibilitatea adaptării planului de reorganizare deja depus în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii nr. 55/2020

Pentru a beneficia de termenul de 3 luni pentru adaptarea planului deja, depus este nevoie ca :

  • Tribunalul să nu fi confirmat acest plan ;
  • Perspectivele de redresare (respectiv posibilitățile și specificul activității debitorului, mijloacele financiare disponibile etc.) să fi avut de suferit ca efect al pandemiei de Covid-19 ;
  • Persoanele care doresc modificarea planului de reorganizare, să anunțe intenția în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020.

 C. Durata de executare a planului de reorganizare poate fi extinsă până la 5 ani

Debitorul a cărui activitate a fost întreruptă total sau parțial, ca urmare a măsurilor luate de autorități poate beneficia de prelungirea planului de reorganizare de la 4 la 5 ani.

În plus, debitorul aflat în reorganizare la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020 poate solicita judecătorului sindic prelungirea duratei planului de reorganizare cu încă 2 luni.

De asemenea, debitorul a cărui activitate a fost întreruptă total ca urmare a măsurilor luate de autorități poate solicita juidecătorului sindic suspendarea executării planului de reorganizare cu 2 luni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020.

Măsurile de protecție suplimentară adoptate de legiuitor în favoarea debitorilor sunt mai adaptate realității economice actuale și îi pot ajuta pe aceștia să dispună de un timp suplimentar în încercarea de a depăși această perioadă dificilă.

Urmărește-ne:

Ne puteți urmări și pe Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube și Google News!

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT CLUB ANTREPRENOR 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Aplicația Money in Motion, disponibilă oriunde în lume! Lansarea versiunii 1.2 aduce 7 noi funcționalități importante

 Money in Motion, aplicația românească gratuită de monitorizare a cheltuielilor personale devine globală! Din 14 iunie, #MiM poate fi...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -Abonament anual 12 luni la Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv
- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

Mai multe articole ca acesta

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT 2024 Club Antreprenor Ziarul Pozitiv