duminică, iunie 16, 2024

Consiliul UE a adoptat concluziile privind raportul Curții de Conturi referitor la achizițiile publice

Evenimente Club Antreprenor

Redacțiahttps://www.clubantreprenor.ro/
Club Antreprenor dezvoltă cultura antreprenorială care se evidențiază prin varietatea activităților sale, inclusiv site-ul, revista și evenimentele de business.

Autor: Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC – Specialist, Expert în Achiziții Publice

Raportul special al CCE, Achizițiile publice în UE, mai puțină concurență pentru contractele de lucrări, bunuri și servicii atribuite în cei 10 ani până în 2021.

Consiliul UE adoptă concluziile privind raportul Curții de Conturi referitor la achizițiile publice

Miniștrii au adoptat astăzi concluziile Consiliului privind raportul special al Curții de Conturi Europene (CCE) referitor la achizițiile publice în UE. Concluziile, intitulate “Îmbunătățirea concurenței loiale și efective pentru contractele de achiziții publice din UE atribuite pentru lucrări, bunuri și servicii”, reflectă răspunsul miniștrilor responsabili cu competitivitatea la raportul respectiv și propun lansarea unui plan de acțiune strategic la nivelul UE pentru achizițiile publice ca fiind una dintre prioritățile următorului mandat al Comisiei.

Achizițiile publice reprezintă unul dintre principalele motoare ale creșterii economice și ale ocupării forței de muncă și pot fi un instrument puternic pentru atingerea obiectivelor noastre strategice. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că obținem valoarea maximă pentru fiecare euro cheltuit pe achiziții publice, asigurându-ne că regulile sunt clare, că informațiile sunt ușor accesibile și că există o concurență reală între toți participanții. Pierre-Yves Dermagne, viceprim-ministru belgian și ministru al economiei și ocupării forței de muncă

Conținutul concluziilor

Concluziile salută raportul CCE și recomandările acestuia. Miniștrii solicită raționalizarea și îmbunătățirea normelor privind achizițiile publice și lansarea unei analize aprofundate a cadrului juridic existent. Concluziile subliniază importanța disponibilității unor date de înaltă calitate și a unor instrumente avansate pentru a furniza informații privind achizițiile publice în UE. În cele din urmă, concluziile recomandă consultarea părților interesate, promovarea celor mai bune practici, asigurarea profesionalizării și lansarea unui plan de acțiune strategic la nivelul UE pentru achizițiile publice în UE.

Sumar

Achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii de la furnizori prin intermediul achizițiilor publice se ridică la aproximativ 2 000 de miliarde de euro pe an, adică aproximativ 14 % din produsul intern brut (PIB) al UE.

La 4 decembrie 2023, Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport special intitulat “Achizițiile publice în UE : mai puțină concurență pentru contractele atribuite pentru lucrări, bunuri și servicii în cei 10 ani până în 2021”.

Raportul a criticat diminuarea concurenței în domeniul achizițiilor publice în ultimul deceniu, în special având în vedere proporția mare de atribuiri directe în unele state membre și procedurile cu ofertant unic. Curtea a subliniat, de asemenea, proporția scăzută de contracte atribuite IMM-urilor și utilizarea insuficientă a achizițiilor publice strategice. Alte deficiențe identificate în textul respectiv au fost nivelul scăzut al achizițiilor transfrontaliere directe și lipsa de monitorizare a pieței achizițiilor publice de către Comisie și statele membre.

Iată câteva dintre principalele puncte ale raportului :

Documentul menționează mai multe deficiențe în ceea ce privește monitorizarea achizițiilor publice de către Comisie. Printre acestea se numără:

 1. Lipsa de exhaustivitate și acuratețe a datelor : Instrumentele de monitorizare ale Comisiei prezintă deficiențe în ceea ce privește colectarea și menținerea unor date complete și exacte privind contractele atribuite. În document se afirmă că gradul de exhaustivitate a datelor colectate cu privire la contractele atribuite rămâne slab și că nu toate datele sunt exacte.
 2. Instrumente de monitorizare insuficiente : Instrumentele de monitorizare ale Comisiei nu sunt eficiente și transparente. Documentul menționează că există deficiențe în instrumentele de monitorizare ale Comisiei care limitează eficacitatea și transparența acestora. Documentul nu oferă detalii specifice cu privire la aceste deficiențe.
 3. Lipsa de analiză a datelor disponibile : Comisia și statele membre nu au analizat pe deplin datele disponibile pentru a identifica cauzele profunde care stau la baza scăderii concurenței în domeniul achizițiilor publice. În document se afirmă că Comisia și statele membre nu au utilizat în mod sistematic datele disponibile pentru a identifica cauzele profunde ale concurenței limitate și au luat doar măsuri disparate pentru a reduce obstacolele din calea concurenței în domeniul achizițiilor publice.
 4. O atenție insuficientă acordată concurenței : Atât Comisia, cât și statele membre acordă o atenție insuficientă concurenței în domeniul achizițiilor publice. Documentul menționează că inițiativele de analiză a datelor privind achizițiile publice și de identificare a posibilelor motive ale scăderii nivelului de concurență sunt rare, iar la nivelul Comisiei și al statelor membre există o conștientizare redusă a problemei.

Documentul menționează șase domenii de interes pentru Comisie în domeniul achizițiilor publice. Aceste domenii sunt prezentate în strategia Comisiei din 2017, intitulată “Să facem ca achizițiile publice să funcționeze în și pentru Europa”. Cele șase domenii sunt:

 1. Asigurarea unei utilizări mai largi a achizițiilor publice strategice și aplicarea unei abordări specifice în anumite sectoare prioritare : Aceasta implică promovarea utilizării achizițiilor publice strategice care să depășească criteriul prețului cel mai scăzut și să ia în considerare aspectele de mediu, sociale și inovatoare. Aceasta include, de asemenea, orientarea către sectoare specifice în care achizițiile strategice pot avea un impact semnificativ.
 2. Profesionalizarea achizitorilor publici : Aceasta se concentrează pe îmbunătățirea competențelor și expertizei profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice pentru a asigura procese de achiziții publice eficace și eficiente.
 3. Îmbunătățirea accesului la piețele de achiziții publice : Aceasta vizează creșterea participării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la achizițiile publice prin eliminarea barierelor și crearea unor condiții de concurență mai echitabile.
 4. Creșterea transparenței și a integrității și îmbunătățirea datelor : Aceasta implică sporirea transparenței în procesele de achiziții publice, asigurarea integrității și îmbunătățirea calității și disponibilității datelor privind achizițiile publice.
 5. Stimularea transformării digitale a achizițiilor publice : Aceasta se concentrează pe valorificarea tehnologiilor digitale pentru a raționaliza și moderniza procesele de achiziții, făcându-le mai eficiente și mai ușor de utilizat.
 6. Cooperare pentru a procura împreună : Aceasta încurajează colaborarea și cooperarea între cumpărătorii publici pentru a pune în comun resursele, a crește puterea de cumpărare și de a obține rezultate mai bune în domeniul achizițiilor publice.

Aceste șase domenii de interes evidențiază obiectivele Comisiei de a îmbunătăți practicile de achiziții publice și de a obține o mai bună rentabilitate, eficiență și concurență în procesul de achiziții publice.

Riscul asociat cu achizițiile publice este legat în principal de potențialul de fraudă, corupție și lipsă de transparență. Achizițiile publice implică cheltuirea unor sume semnificative de fonduri publice, ceea ce le face susceptibile la diverse riscuri.

Iată câteva riscuri cheie asociate cu achizițiile publice :

 1. Fraudă și corupție : Complexitatea și dimensiunea proceselor de achiziții publice pot crea oportunități pentru activități frauduloase, cum ar fi manipularea ofertelor, mita și comisioanele. Aceste activități pot duce la prețuri umflate, bunuri sau servicii de calitate inferioară și avantaje nedrepte pentru anumiți furnizori.
 2. Lipsa de concurență : Concurența limitată în domeniul achizițiilor publice poate duce la prețuri mai mari, la o calitate redusă și la o inovare limitată. Atunci când există o lipsă de concurență, este posibil ca selecția furnizorilor să nu se bazeze pe merit sau pe raportul calitate-preț, ci mai degrabă pe legături personale sau pe alți factori netransparenți.
 3. Utilizarea ineficientă a fondurilor publice : Practicile inadecvate de achiziții publice pot duce la utilizarea ineficientă a fondurilor publice, inclusiv la costuri inutile, întârzieri și depășiri de buget. Acest lucru poate fi rezultatul unei planificări deficitare, al unei cercetări de piață inadecvate și al unei gestionări ineficiente a contractelor.
 4. Lipsa de transparență și de responsabilitate : Lipsa de transparență în procesele de achiziții publice poate submina responsabilitatea și poate împiedica monitorizarea și supravegherea eficace. Fără o transparență adecvată, devine dificil de detectat și de prevenit neregulile, iar factorii de decizie pot să nu fie trași la răspundere pentru acțiunile lor.
 5. Gestionarea necorespunzătoare a riscurilor : Lipsa identificării și a gestionării riscurilor în cadrul achizițiilor publice poate duce la pierderi financiare, la întârzieri ale proiectelor și la efecte negative asupra furnizării de servicii. Riscurile pot apărea din cauza unor factori cum ar fi clauzele contractuale inadecvate, o diligență insuficientă privind furnizorii și o monitorizare inadecvată a executării contractelor.

Pentru a atenua aceste riscuri, este esențial să existe politici și proceduri solide de achiziții publice, să se promoveze transparența și responsabilitatea, să se asigure o concurență loială și să se pună în aplicare mecanisme eficiente de monitorizare și supraveghere. În plus, promovarea unui comportament etic, furnizarea de formare și consolidarea capacităților pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor publice și încurajarea unei culturi a integrității sunt esențiale pentru atenuarea riscurilor asociate cu achizițiile publice.

În prezent, tabloul de bord pentru achizițiile publice nu conține indicatori în mai multe domenii, inclusiv diferențele regionale și sectoriale, achizițiile transfrontaliere, achizițiile strategice, achizițiile prin licitație unică, informații privind procedurile de achiziții finanțate de UE și informații privind procedurile de apel. În plus, din tabloul de bord lipsesc indicatorii privind achizițiile în cooperare, viteza de decizie, IMM-urile contractante, IMM-urile ofertante, procedurile împărțite în loturi, lipsa cererilor de oferte, lipsa numerelor de înregistrare a vânzătorilor și lipsa numerelor de înregistrare a cumpărătorilor.

Recomandările pentru depășirea obstacolelor din calea concurenței în domeniul achizițiilor publice sunt următoarele :

 1. Clarificarea și prioritizarea obiectivelor în materie de achiziții publice : Formularea și prioritizarea unor obiective mai puține, dar mai clare și mai ușor de măsurat. Reflectați dacă obiectivele strategice de politică ale UE ar trebui atinse prin intermediul unor cerințe strategice pentru procedurile de achiziții publice sau prin reglementarea suplimentară a specificațiilor pentru lucrări, bunuri și servicii.
 2. elimine lacunele din datele colectate privind achizițiile publice : Îmbunătățirea în continuare a fiabilității și a caracterului complet al datelor TED prin promovarea utilizării câmpurilor de introducere opționale și a controalelor încorporate la introducerea datelor. Colectarea de date de monitorizare suplimentare relevante din surse complementare, cum ar fi spațiul de date privind achizițiile publice, pentru a alimenta indicatorii de monitorizare. Să utilizeze spațiul de date privind achizițiile publice pentru a monitoriza calitatea datelor furnizate prin intermediul formularelor electronice și publicate în TED. Să solicite statelor membre ca, în rapoartele lor de monitorizare privind achizițiile publice, să furnizeze date complete și exacte într-un mod coerent.
 3. Îmbunătățirea instrumentelor de monitorizare pentru a permite o analiză mai bună : Alinierea domeniului de aplicare a tabloului de bord la obiectivele din directive prin includerea unor indicatori suplimentari privind achizițiile transfrontaliere și strategice.

Arătați tendințele multianuale ale concurenței în domeniul achizițiilor publice la nivelul UE, al statelor membre și al sectoarelor economice. Să se prezinte în timp util definițiile indicatorilor și metodele de calcul. Introducerea unor funcții avansate de raportare care să permită o explorare mai aprofundată a datelor privind achizițiile publice. Să se se prezinte informațiile privind procedurile de recurs inițiate de ofertanții respinși. Să se includă informații în rapoartele privind concurența în statele membre, regiuni și sectoare economice pe baza indicatorilor-cheie de performanță. Explorarea de noi modalități de monitorizare a prețurilor la achizițiile publice în UE și în statele membre.

 1. Aprofundarea analizei cauzelor și propunerea de măsuri : Analizați mai în profunzime cauzele concurenței slabe în domeniul achizițiilor publice la nivelul UE, al statelor membre, al regiunilor și al sectoarelor economice. Să se propună măsuri pentru a depăși principalele obstacole în calea concurenței în domeniul achizițiilor publice, abordând principalele preocupări ale autorităților contractante, cum ar fi reducerea sarcinilor administrative inutile, promovarea unor proceduri eficiente, consolidarea capacității administrative, încurajarea schimburilor de bune practici, facilitarea achizițiilor transfrontaliere și creșterea atractivității contractelor publice pentru întreprinderi.

Documentul subliniază importanța efectuării unei analize mai aprofundate a cauzelor profunde ale concurenței limitate în domeniul achizițiilor publice și a punerii în aplicare a unor măsuri de depășire a obstacolelor.

Acesta recomandă clarificarea și prioritizarea obiectivelor de achiziții publice, îmbunătățirea instrumentelor de colectare a datelor și de monitorizare și propunerea de măsuri pentru a spori concurența, transparența și eficiența proceselor de achiziții publice. Aceste recomandări au ca scop asigurarea celui mai bun raport calitate-preț pentru banii publici și atingerea obiectivelor urmărite de promovare a concurenței și de simplificare a procedurilor.

 

Urmărește-ne:

Ne puteți urmări și pe Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube și Google News!

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT CLUB ANTREPRENOR 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Aplicația Money in Motion, disponibilă oriunde în lume! Lansarea versiunii 1.2 aduce 7 noi funcționalități importante

 Money in Motion, aplicația românească gratuită de monitorizare a cheltuielilor personale devine globală! Din 14 iunie, #MiM poate fi...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -Abonament anual 12 luni la Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv
- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

Mai multe articole ca acesta

- Abonează-te la revista de business ClubAntreprenor.ro și ZiarulPozitiv.ro -ABONAMENT 2024 Club Antreprenor Ziarul Pozitiv