miercuri, noiembrie 29, 2023

România preia mandatul de vicepreședinte al Grupului de Lucru “Plăți directe” la COPA-COGECA prin Liliana Piron, Director Executiv LAPAR

Evenimente Club Antreprenor

Începând din luna noiembrie, Liliana Piron, Director Executiv al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR și membru activ al Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), preia mandatul de Vicepreședinte al Grupului de Lucru “Plăți directe” în cadrul COPA-COGECA, cea mai importantă structură a fermierilor și a cooperativelor agricole din UE, reprezentând peste 22 de milioane de fermieri și familiile acestora, dar și aproximativ 22.000 de cooperative din spațiul european.

În urma votului exprimat în cadrul ședinței din 16 noiembrie, noua conducere a grupului de lucru este: Președinte – Vincenzo Lenucci (Italia), Prim-Vicepreședinte – Liliana Piron (România), Vicepreședinte  – Maria Skovager (Danemarca).

Alianța pentru Agricultură și Cooperare consideră că România și implicit țările membre UE din Europa de Est au o șansă foarte bună să aibă în această poziție un reprezentant care să cunoască condițiile pedoclimatice diferite, specifice acestei regiuni și care poate, astfel, acționa pentru o mai bună promovare a intereselor României și țărilor est-europene.

Din noul său rol, susținută de colegii săi din LAPAR și AAC, Liliana Piron va face demersuri în mod prioritar pentru susținerea aplicării flexibilităților adecvate și menținerea derogărilor la nivelul UE pentru GAEC 7 și GAEC 8, pentru a preveni pierderile economice suplimentare pentru fermierii care sunt afectați deja de situația geopolitică actuală, efectele fenomenelor meteorologice extreme și creșterea costurilor de producție.

”Avem nevoie de unitate în această perioadă la nivelul Uniunii Europene, avem responsabilități față de toți fermierii din UE și, în mod particular, față de fermierii din țara noastră. Cred cu tărie că este important să cunoaștem nevoile existente și să acționăm unitar pentru a identifica cele mai bune soluții pentru problemele specifice cu care se confruntă fermierii și cooperativele agricole. Eu și colegii mei din Alianța pentru Agricultură și Cooperare pledăm pentru elaborarea unor strategii coerente și aplicarea unor programe și politici care să susțină fermierii în asigurarea profitabilității și sustenabilității afacerilor lor.”, consideră Liliana Piron, director executiv LAPAR.

Un alt subiect care trebuie analizat cu priporitate îl reprezintă prevederile actuale din regulamentul european care obligă fermierii să lase teren necultivat în fermele lor. În condițiile în care există posibilitatea ca după anul 2027 structura Uniunii Europene să fie alta prin aderarea unor noi state la spațiul comunitar, va trebui rediscutată obligația fermierilor de a lăsa terenul necultivat, oferind flexibilitate pentru statul membru care are posibilitatea de a asigura îndeplinirea țintelor asumate. Este important să existe mai multe măsuri disponibile care să se concentreze pe producția durabilă, mai degrabă decât pe scoaterea terenurilor din producție. 

”În ultimii ani, în România s-au depus eforturi financiare importante pentru readucerea în producție a terenurilor agricole abandonate, iar acum regulamentul actual obligă pe fermierii noștri să identifice terenuri în cadrul propriilor ferme pe care să le scoată din producție. Eu și colegii mei considerăm că soluția pentru îndeplinirea acestei ținte europene este ca obiectivul să fie asumat la nivel de țară, respectiv 5% din suprafața agricolă a țării să rămână necultivat. Totodată, este important să ținem cont de războiul care se desfășoară la granițele noastre, care perturbă semnificativ procesele de producție, activitățile de procesare, rutele de transport, prețurile produselor agricole, cu impact în profitabilitatea și stabilitatea afacerilor agricole. România este un important producător agricol, care contribuie semnificativ la siguranța alimentară din regiune dar și din alte regiuni ale globului. În contextul acestui război, calea de urmat nu este să reducem producția agricolă ci dimpotrivă, să căutăm soluții s-o menținem sau chiar s-o creștem, luând toate măsurile necesare pentru a proteja mediul și biodiversitatea”, consideră Liliana Piron.

De asemenea, Liliana Piron va reprezenta România în continuare în cadrul Grupurilor de Lucru „Dezvoltare Rurală” și „Aspecte juridice și fiscale” ale COPA-COGECA, din care face parte din anul 2020.

Liliana participă activ la dialogul social pentru politicile agricole la nivel european și național. Împreună cu colegii săi din LAPAR și din Alianță, are o excelentă comunicare și cooperare cu administrația națională, fermieri, consilieri agricoli și alte organizații în ceea ce privește implementarea PAC la nivel național.

În România, Liliana Piron este membru în Comitetul de Monitorizare pentru Planul Național Strategic, în cadrul căruia și-a concentrat eforturile pe dezvoltarea și implementarea măsurilor PAC, având o contribuție directă semnificativă în definirea termenilor pentru Pilonii 1 și 2, cu accent pe eco-scheme și sprijinul cuplat.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare a devenit membră COPA-COGECA începând cu data de 9 iulie 2020. Din această calitate, România are acces la  toate cele 7 grupuri tematice de dialog civil în domeniile reglementate de politica agricolă comună (PAC), specifice Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală de la Comisia Europeană.

Mai multe informații despre COPA-COGECA și despre agricultura europeană sunt disponibile pe https://copa-cogeca.eu/.

Scurtă biografie Liliana Piron

Liliana Piron este Director Executiv al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, din 2020.

Din această poziție, Liliana coordonează activitatea organizației și se implică alături de colegii săi pentru a construi o comunitate unită și reprezentativă a producătorilor agricoli din România, dar și pentru a educa industria în scopul dezvoltării de programe sustenabile.

Absolventă a Facultății de Drept, cu o experiență profesională de 20 de ani, Liliana a absolvit studiile postuniversitare în cadrul USAMV București și, înainte de a intra în mediul asociativ, a lucrat în domeniile agricol, resurse umane, transporturi și logistică.

Responsabilă pentru executarea planului de activități anual și a bugetului de venituri și cheltuieli așa cum sunt ele stabilite de Consiliul Director, Liliana redactează documente de poziție pentru realizarea și implementarea obiectivelor asumate la nivel național și european, supervizează activitatea de fundraising, organizează și participă la evenimente și dezbateri atât pe plan național, cât și pe plan european fiind un participant activ în consultările publice din cadrul Grupurilor și Subgrupurilor de Lucru ale industriei. De asemenea, reprezintă LAPAR și România la ședințele Grupurilor de Dialog Civil în relația cu Comisia Europeană, din partea COPA-COGECA.

Despre Alianța pentru Agricultură și Cooperare și organizațiile membre ale Alianței

Alianța pentru Agricultură și Cooperare a fost înființată în anul 2020 ca răspuns la necesitatea dezvoltării unei colaborări strânse inter-organizaționale pentru reprezentarea intereselor fermierilor din sectorul agricol românesc pe plan național și european, în condițiile în care la nivelul mediului asociativ din acest sector se înregistrează o lipsă a dialogului civil cu decidentul public, fapt care se reflectă în incoerența documentelor de poziție și în lipsa unei abordări sistemice a problematicii sectoriale.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare este în prezent formată din Federația Națională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România – PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV, respectiv Asociația Forța Fermierilor – AFF

Începând cu luna iulie 2023, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR a preluat președinția rotativă a Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) pentru o perioadă de un an.

LAPAR este o organizație profesională, neguvernamentală și independentă, constituită în anul 2001 prin asocierea voluntară dintre asociații profesionale și societăți comerciale. LAPAR reprezintă interesele producătorilor agricoli în relația cu organele Administrației centrale, precum și cu alte asociații și federații, interne și internaționale, responsabile cu gestionarea politicilor și programelor pentru agricultură, respectiv cu atragerea fondurilor destinate activității din agricultură. LAPAR este membru fondator OIPA Cereale, co-fondator Alianța pentru Agricultură și Cooperare și membru în Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR). Pentru informații suplimentare, vă rugăm vizitați: www.lapar.ro 

UNCSV (Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal) este o organizație profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 53 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apără interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relația cu autoritățile statului, organisme naționale și internaționale. Scopul ei primordial este susținerea și promovarea valorilor cooperatiste, inclusiv prin exemple de succes și schimburi de experiență, a mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a cooperativelor agricole, de specializare, dezvoltare, consolidare și concentrare a activității cooperativelor agricole autohtone pentru a contribui concret la echilibrarea pozitivă a balanței comerciale cu produse agroalimentare din România. Informații suplimentare: www.uncsv.ro

PRO AGRO Federaţia Naţională PRO AGRO este o organizaţie profesională înfiinţată în anul 2012 de şi pentru producătorii din agricultură, industria alimentară şi servicii conexe din România, în vederea promovării, reprezentării, susţinerii şi apărării intereselor membrilor organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional în raport cu instituţiile europene şi naţionale, publice sau private. Scopul Federației Naționale PRO AGRO este atins prin participare activă ca și partener de dialog în procesul de legiferare, dar și prin inițierea de acte normative atunci când se impune. Informații suplimentare sunt disponibile pe www.federatiaproagro.ro

Asociația Forța Fermierilor (AFF) este o organizație profesională legal constituită și care reprezintă interesele tuturor categoriilor de producători agroalimentari din România, indiferent de mărime, sector sau regiune. AFF se luptă pentru drepturile și interesele legitime a peste 20.000 de membri înscriși direct sau care fac parte din organizații afiliate la Asociația Forța Fermierilor. AFF acordă gratuit membrilor consultanță juridică și pentru accesarea fondurilor europene, precum și suport mediatic și de petiționare pentru toate problemele sesizate de către membri. AFF este partener de dialog instituțional al autorităților publice centrale și locale, pentru atingerea obiectivului membrilor noștri de a pune agricultura în ofensivă. Datele de contact ale AFF sunt disponibile pe www.fortafermierilor.ro

- Abonează-te la revista de business - ClubAntreprenor.ro 2024 -ABONAMENT CLUB ANTREPRENOR 2024

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -RoHealth

Latest News

Cercetările Kaspersky dezvăluie amploarea utilizării GenAI în companii și îngrijorările top managementului

Un studiu derulat de Kaspersky în mai multe țări din Europa inclusiv România subliniază o îngrijorare tot mai mare...
- Advertisement -TermeneRO Informații firme Verifică asociații și administratorii oricărei companii
- Advertisement -Ziarul Pozitiv RO
- Advertisement -Agentia re7consulting agentie de marketing online si Social Media
- Advertisement -reclamaTa advertisement oferta advertising Club Antreprenor revista evenimente

Mai multe articole ca acesta

- Abonează-te la revista de business - ClubAntreprenor.ro 2024! -ABONAMENT 2024 Club Antreprenor Ziarul Pozitiv