vineri, decembrie 2, 2022

Reglementarea contractului de societate în noul cod civil

Must Read

Articol de Avocat stagiar Gherghin Irina – Roxana

Contractul de societate reprezintă fundamentul de constituire a societăților comerciale, indiferent de forma juridică pe care acestea o îmbracă sau de natura lor. Acesta se bucură de o foarte bună reglementare ce se desprinde din prevederile Art. 1881-1954 Noul cod civil.

Potrivit Art. 1881 c. civ.  contractul de societate este definit ca fiind contractul prin care două sau mai multe persoane “se obligă reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activități și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, cu scopul de a împărți beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta

Din această definiție legală, putem deduce faptul că scopul general al asocierii într-o societate este acela de a obține în comun foloase, cooperând împreună (affectio societatis).

Beneficiile sau foloasele obținute trebuie să fie patrimoniale – evaluabile în bani, însă nu neapărat numai bănești. Fiecare dintre asociați trebuie să aducă un aport cât de mic la constituirea fondului comun, chiar și numai în ceea ce privește exercițiul profesiei sale.

Foloasele, însă și eventualele pierderi ce ar putea rezulta din cooperarea în baza contractului trebuiesc repartizate între toți asociații, neexistând posibilitatea ca unii să participe numai la beneficii, alții numai la pierderi sau ca unul dintre asociați să își însușească în mod exclusiv beneficiul realizat.

Din lecturarea Art. 1882 al aceluiași act normativ reținem că acest tip de contaract se poate încheia atât între persoane fizice, cat și între persoane juridice ori numai între persoane juridice, reglementând de asemenea și cu privire la regimul aporturilor soților la societăți, instituind regula conform careia „un soț nu poate deveni asociat prin aportarea de bunuri comune decât cu consimțământul celuilalt soț, dispozițiile art. 349 aplicându-se în mod corespunzător.

Pentru ca o societate să se constituie în mod valabil este necesar a fi îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții de fond cu privire la consimțământul valabil al asociațiilor și anume capacitatea de a contracta (asociații trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de dispoziție), un obiect determinat și licit și o cauză licită și morală.

Reținem că obiectul contractului de societate nu trebuie confundat cu obiectul societății. Astfel, obiectul contractului îl constituie asocierea a două sau mai multe persoane, deci punerea în comun de aporturi pentru desfăşurarea unei activităţi comune în scopul partajării beneficiilor şi folosirii economiei care ar putea rezulta, în timp ce obiectul societăţii (obiectul social) este reprezentat de ansamblul activităţilor pe care societatea le va desfășura, astfel cum sunt precizate în contractul de societate.

În ceea ce privește trăsăturile caracteristice contractului de societate, remarcăm faptul că acesta este un contract: consensual, comutativ, oneros, sinalagmatic de tip special, intitu personae, translativ de proprietate.

Cum se poate organiza o societate

Prevederile Art. 1888 c. civ. statuează formele sub care se poate organiza o societate și anume: societatea simplă, societatea în participațiune, societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă, societatea cu răspundere limitată, societatea pe acțiuni, societatea în comandită pe acțiuni, societatea cooperativă precum și orice alt tip de societate reglementată prin lege.

Observăm faptul că dispozițiile art. 1881- 1954 c. civ. se aplică tuturor societăților, indiferent dacă acestea au sau nu personalitate juridică. Cu toate acestea, codul civil conține reglementări ample doar cu privire la societățile fără personalitate juridică, și anume societatea simplă și societatea în participație. În ceea ce privește societățile cu personalitate juridică codul civil face trimitere expresă la alte legi.

Având în vedere faptul că tratarea formelor sub care se poate organiza o societate ar necesita o analiza amplă, în cele ce urmeză ne vom rezuma să evidențiem câteva elemente de noutate reglementate de Codul civil în vigoare în materia contractului de societate.

În primul rând, societatea simplă și societatea (asocierea) în participație se deosebesc de de cele 5 tipuri de societăți reglementate de Legea 31/1990, prin aceea că primele nu au personalitate juridică.

De asemenea, aceste societăți fără personalitate juridică nu sunt supuse înregistrării în registrele speciale de publicitate legală astfel cum sunt supuse înregistrările societăților ce dețin personalitate juridică.

În plus, societățile cu personalitate juridică sunt supuse procedurii insolvenței, pe când societățile simple nu.

Din lecturarea definițiilor legale ale celor două forme de societăți (cu și fără personalitate juridică) mai observăm faptul că o soceietate poate fi inființată și de către o singură persoană fizică sau juridică, pe când societatea simplă trebuie să se înființeze de către cel puțin 2 asociați.

Remarcăm că societatea fără personalitate juridică se poate constitui printr-un înscris sub semnatură privată sau chiar prin simplul acord de voință al părților, în timp ce unele forme de societate reglementate de Legea 31/1990 se pot constitui numai prin încheierea unui act autentic sub condiție ad validitatem.

În ceea ce privește durata pe care se poate constitui societatea conform prevederilor Art. 1885 al NCC reținem că dacă din contractul încheiat între părți ori din lege nu rezultă altfel, se prezumă că durata este una nedeterminată. În ipoteza în care asociații vor conveni o anumită dată, al.(2) al aceluiași articol prevede posibilitatea de a prelungi termenul convenit, însă este necesar ca prelungirea să se facă înainte de expirarea termenului convenit la constituire.

În fine, observăm că dispozițiile art. 1889 cod. civ stabilesc o punte de legătură între societățile cu și fără personalitate juridică și cu titlu de noutate reglementează posibilitatea societăților simple de a se transforma, prin voința asociaților și cu respectarea dispozițiilor legale, într-o societate cu personalitate juridică. Anterior luării unei astfel de măsuri nu este necesară dizolvarea sau lichidarea societății simple.

 

- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest News

Le Carrousel și Revista Patronatului Român organizează, în data de 8 decembrie 2022, evenimentul “De BINE 22.23.01 4Q&A”

Revista Patronatului Român și Le Carrousel organizează joi, 8 decembrie 2022, evenimentul de business de sfârșit de an “De...
- Advertisement -spot_img

Mai multe articole ca acesta

- Advertisement -spot_img